Atlas de hispatología renal

Coeditores: José Ballarín, Yolanda Arce

Glosario general de términos

 • H-E: hematoxilina-eosina
 • GNRP: glomerulonefritis rápidamente progresiva
 • GFS: glomerulonefritis focal y segmentaria
 • NCM: nefropatía por cambios mínimos
 • MO: microscopía óptica
 • ME: microscopía electrónica
 • NM: nefropatía membranosa
 • NM p : nefropatía membranosa primaria
 • IC: inmunocomplejos
 • IF: inmunofluorescencia
 • MB: membrana basal
 • MBG: membrana basal glomerular
 • LES: lupus eritemoso sistémico
 • PLA 2 R: Receptor de la fosfolipasa 2
 • PLA 2 : Fosfolipasa 2
 • THSD7A: Thrombospondin type-1 domain-containing 7A
¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?